Privacy Disclamer

Privacy

Slagerij Wapenaar heeft uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Om die reden zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens worden omgegaan en zullen deze uitsluitend worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij worden verstrekt.

Ook aan transparantie hechten wij veel waarde. In deze verklaring leggen we duidelijk uit hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan en met welk doel wij uw gegevens verwerken.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens via deze website is Slagerij Wapenaar Onze contactgegevens treft u onderstaand aan.

 

–              telefoon:            010-4743822

–              e-mail:               info@slagerijwapenaar.nl

–              website:             www.slagerijwapenaar.nl

–              postadres:         De Loper 73

–              adres:                3137DD Vlaardingen

 

Wie zijn wij?

Slagerij Wapenaar is een ambachtelijk slagersbedrijf, welke zich gespecialiseerd heeft in het op ambachtelijke wijze vervaardigen en in onze winkel aanbieden van vlees- en aanverwante producten. Ook bieden wij een uitgebreid cateringassortiment. Wij verkopen onze producten niet alleen in de winkel maar is het ook mogelijk om bestellingen te doen via het bestelformulier op onze website en aankopen te doen in de webshop. Wij streven daarbij naar optimale tevredenheid bij onze klanten en het opbouwen van een zo goed als mogelijke klantrelatie. Om deze producten en diensten aan u te kunnen leveren is het soms nodig dat wij uw persoonsgegevens verwerken.

Bij het kopen van één van onze producten of afnemen van één van onze diensten via de webshop/website ontstaat een overeenkomst die over en weer rechten en plichten oplegt. Om uitvoering te geven aan deze rechten en plichten voortkomend uit de koop- en of dienstenovereenkomst met Slagerij Wapenaar moeten wij persoonsgegevens verwerken.

Daarnaast heeft Slagerij Wapenaar een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben aanvullende informatie te sturen over Slagerij Wapenaar, zoals de nieuwsbrief met actualiteiten rond Slagerij Wapenaar. Mocht u niet langer prijs stellen op één van de verwerkingen op basis van deze grondslag, dan kunt u dat ons laten weten en zullen wij de verwerking zo spoedig mogelijk stopzetten.

Via onderstaande kanalen vragen wij uw persoonsgegevens en worden deze door ons verwerkt.

 

Contact via Contactformulier en e-mail

De informatie die u zelf verstrekt door het invullen van het contactformulier van deze website zal uitsluitend worden gebruikt om, conform uw verzoek, contact met u op te nemen. Als u ons een e-mail stuurt met een vraag of verzoek, zal uw e-mailadres uitsluitend worden gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek. Uw persoonsgegevens zullen alleen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst of als Slagerij Wapenaar daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving.

Webshop

De informatie die u zelf verstrekt door het invullen van de gevraagde gegevens in de webshop, zoals uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, BTW nummer zal uitsluitend worden gebruikt om, u het product toe te sturen en de financiële afhandeling daarvan.

 

 Bestelformulier

De informatie die u zelf verstrekt, zoals uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, BTW nummer, door het invullen van de gevraagde gegevens op het bestelformulier, zal uitsluitend worden gebruikt om de door u gemaakte bestelling gereed te maken, indien van toepassing te bezorgen en de financiële afhandeling daarvan.

 Persoonlijk account; aanmaak en beheer

Het is mogelijk om via de website/webshop van Slagerij Wapenaar een persoonlijk account aan te maken. Daarbij wordt onder andere de volgende informatie opgeslagen: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres en aflever- en betaalgegevens). Door het vastleggen van deze gegevens in uw account hoeft u niet telkens deze gegevens in te voeren, wanneer daar naar gevraagd wordt. Gegevens van uw eerdere bestelling van producten en diensten slaan wij op, zodat u die via uw account gemakkelijk kunt raadplegen.

Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Door u aan te melden voor de nieuwsbrief blijft u op de hoogte onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. Voor het verkrijgen van de nieuwsbrief verwerken wij uw (bedrijfs)naam en e-mailadres. Wil u geen nieuwsbrieven meer ontvangen, dan kunt u zich via info@slagerijwapenaar.nl afmelden.

Prijsvragen

Soms schrijven wij een prijsvraag uit. Als u daaraan meedoet wordt u gevraagd om uw naam, adres en e-mailadres. Met deze gegevens kunnen wij de prijsvraag uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken.

Gegevensverwerking: welke gegevens worden verwerkt

Om uitvoering te geven aan één van de of meerdere van voorgaande vermelde diensten kan Slagerij Wapenaar de volgende gegevens verwerken:

 

–              contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;

–              leeftijd, geboortedatum;

–              Kamer van Koophandel gegevens (uittreksel, inschrijfnummer);

 

Doorgifte van gegevens naar buiten de EER

De informatie die u via de website aan Slagerij Wapenaar verstrekt zou mogelijk kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Bijvoorbeeld omdat Slagerij Wapenaar deze informatie opslaat op servers die zich buiten de EER bevinden. Indien Slagerij Wapenaar uw gegevens doorgeeft aan een land buiten de EER zullen wij er voor de doorgifte eerst op toezien dat uw privacyrechten gewaarborgd blijven.

Verstrekkingen aan derden

Slagerij Wapenaar verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan voor de uitvoering van de koop- en/of dienstenovereenkomst, op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Slagerij Wapenaar bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de websitehoster en de IT-beheerder).

Opslag en bewaartermijnen van persoonsgegevens

Slagerij Wapenaar uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. Wanneer iemand zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, bewaren wij de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief.

Cookies

Slagerij Wapenaar maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op verzoek van onze website door uw browser op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Uw browser zal hierna bij elk bezoek aan de website de inhoud van de cookie terugsturen. Dit is noodzakelijk voor de functionaliteit en effectiviteit van de website.

Via de website worden functionele cookies geplaatst. Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website op een goede wijze functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die u invult bij het contactformulier of het uitlezen van uw browserinstellingen om de website op de goede manier op uw beeldscherm te krijgen.

Google Analytics

Daarnaast maakt Slagerij Wapenaar gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website bij te houden en zo mogelijk te verbeteren. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt door Google zo gelogd dat deze niet tot u te herleiden is. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics-informatie voor eigen doeleinden te gebruiken, of om deze te gebruiken voor andere Google diensten.

Links op de website

De social media logo’s op de website van Slagerij Wapenaar bevatten enkel links naar de betreffende social media pagina’s. Met de voornoemde logo’s worden door Slagerij Wapenaar geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een logo van een social media dienst klikt, worden uw  persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media dienst. Slagerij Wapenaar verwijst u graag naar de privacyverklaring op de website van deze partiijen.

Uw rechten

U heeft het recht Slagerij Wapenaar schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u inzage verzoekt, ontvangt u van Slagerij Wapenaar binnen vier weken een overzicht met de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien blijkt dat de door Slagerij Wapenaar verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Verzoeken op grond van het recht van inzage, correctie en/of verzet kunt u richten aan:

Slagerij Wapenaar

De Loper 73
3137 DD Vlaardingen

of

info@slagerijwapenaar.nl

Aanpassen Privacy/Cookie policy

Slagerij Wapenaar behoudt zich het recht voor deze Privacy/cookie verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website.